PhanMem.Me đơn giản chỉ là chia sẻ phần mềm

PhanMem.Me ra đời ngày 10-10-2020 với mục đích chia sẻ phần mềm cho người dùng Việt.
Phần mềm được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn.
Tất cả phần mềm đã đăng chúng tôi đều đã cài thử, dùng thử trước khi chia sẻ.
Nếu bạn có thể, khuyến khích nên mua ủng hộ nhà phát triển phần mềm, thay vì tải phần mềm ở website phanmem.me

Liên lạc qua email