Từ khóa active win 10 64bit

active win 10 64bit

Active Windows 10 64bit

Bài viết hướng dẫn cách kích hoạt bản quyền Windows 10 64bit bằng cách sử dụng phần mềm active bản quyền kỹ thuật số vĩnh viễn hoặc sử dụng key KMS.

Sau khi kích hoạt nhận bản quyền vĩnh viễn, có thể update thoải mái, không bị báo vi phạm bản quyền, không bị nhả key.

Các phiên bản hỗ trợ:

 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Profestional
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 LTSB 2016, LTSC 2019
 • 1507 – Threshold 1
 • 1511 – Threshold 2
 • 1607 – Redstone 1
 • 1703 – Redstone 2
 • 1709 – Redstone 3
 • 1803 – Redstone 4
 • 1809 – Redstone 5
 • 1903 – 19H1
 • 1909 – 19H2
 • 20H1
 • 20H2
 • 21H1
 • 21H2