Chuyên mục Khôi phục dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Những phần mềm khôi phục dữ liệu, lấy lại file đã xóa nhầm, lấy lại file đã mất sau khi cài lại Win hoặc format ổ đĩa tốt nhất, nhanh nhất, an toàn nhất.