Từ khóa Windows 10 Business Editions là gì?

Windows 10 Business Editions là gì?

Windows 10 Business Editions là gì?

Windows 10 Business Editions là bản phân phối của hệ điều hành Windows 10 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức. Nó bao gồm các tính năng và công cụ đặc biệt để giúp quản trị viên hệ thống quản lý và bảo mật dữ liệu và các ứng dụng trên mạng nội bộ một cách hiệu quả hơn. Windows 10 Business Editions cung cấp các tính năng mới như Windows Update for Business, Device Guard, Credential Guard, BitLocker, và Enterprise Mode Internet Explorer. Nó cũng bao gồm các công cụ quản lý như Group Policy, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), và Windows Analytics để giúp quản trị viên quản lý các máy tính trong doanh nghiệp một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Windows 10 Business Editions bao gồm những phiên bản nào?

Windows 10 Business Editions bao gồm các phiên bản sau:

  1. Windows 10 Pro for Workstations
  2. Windows 10 Pro
  3. Windows 10 Enterprise
  4. Windows 10 Education

Mỗi phiên bản có các tính năng và chức năng khác nhau, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau của các doanh nghiệp và tổ chức. Windows 10 Business Editions có thể được cài đặt trên các máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng chạy Windows 10.