Từ khóa Windows 11 Lite

Windows 11 Lite

Download Windows 11 Pro Lite tinh chỉnh services, loại bỏ các app không cần thiết, thực hiện một số cài đặt nâng cao, chuyên nghiệp để tăng hiệu năng máy tính, thích hợp cho máy tính chơi game, văn phòng, đồ họa, streaming