Chuyên mục Cách cài Win 11, 10, 8, 7

Cách cài Win 11, 10, 8, 7

Hướng dẫn các cách cài Win 11, 10, 8.1, 7:

Cách cài Win 10, 11 từ ổ cứng mà không cần usb

Cách tạo usb boot cài Win 10, 11

Cách cài Win 10, 11 từ winpe

v… v…