Chuyên mục Chụp ảnh, quay phim màn hình

Chụp ảnh, quay phim màn hình

Chụp ảnh màn hình máy tính

Hướng dẫn chụp ảnh màn hình máy tính không cần sử dụng phần mềm, hoặc sử dụng những phần mềm chụp ảnh, quay phim màn hình miễn phí và thu phí tốt nhất.

Hỗ trợ chỉnh sửa, thêm chú thích, con trỏ,… sau khi chụp và quay.

Lưu file ảnh trong máy hoặc upload lên các trang lưu trữ ảnh và video như Google Drive, Dropbox, Youtube, v…v…