Chuyên mục Download Win 7

Download Win 7

Download Win 7 nguyên gốc từ Microsoft, Win 7 Lite tinh chỉnh services, nhanh nhẹ nhất để chơi game, làm việc văn phòng, đồ họa, học tập.

Ngoài ra còn có file .ISO Windows 7 AIO chứa tất cả các phiên bản Windows 7 Home, Pro, Education, Ultimate, v…v… chỉ trong một file cài đặt

Xem thêm: Ghost Win 7