Chuyên mục Registry

Registry

Phần mềm chỉnh sửa, xóa Registry không dùng nữa, còn xót lại, giúp tăng tốc máy tính, windows