Download 3Planesoft 3D Screensaver All in One 134 (03.2023)

1 4.728

3Planesoft 3D Screensaver All in One 134

3Planesoft 3D Screensaver All in One 134 là bộ sưu tập màn hình chờ động để trang trí thêm cho desktop thêm sinh động, nhiều chủ đề:

 • Clock – Đồng hồ
 • Fish – Cá
 • Nature – Thiên nhiên
 • Fantasy – Ảo mộng
 • Holidays – Ngày lễ
 • Space – Không gian
 • Fireplace – Lò sưởi
 • Adventure – Cuộc phiêu lưu

Wallpaper hồ cá 3D

 

Một vài màn hình chờ động nổi bật của 3Planesoft như:

 • Hình nền động Trái đất 3D
 • Hình nền động Hồ cá 3D
 • Hình nền động Tàu lửa
 • Hình nền động Cá mập 3D
 • Hình nền động đại dương – dưới nước

Danh sách 134 Screensaver của 3Planesoft:

 1. Alpine Summer 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 2. Alpine Valley 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 3. Ancient Castle 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 16
 4. Animal World 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 5
 5. Autumn Forest 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 6. Autumn Walk 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 7. Autumn Wonderland 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 8. Battleship Missouri 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 9. Blooming Sakura 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 10. Caribbean Islands 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 11
 11. Christmas 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 19
 12. Christmas Bells 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 13. Christmas Cottage 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 14. Christmas Evening 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 15. Christmas Walk 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 16. Clock Tower 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 13
 17. Coral Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 13
 18. Coral Reef 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 11
 19. Crystal Fireplace 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 11
 20. Cuckoo Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 10
 21. Cyberfish 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 22. Dawn Monuments 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 23. Deep Space 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 10
 24. Digital Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 10
 25. Discovery 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 12
 26. Dolphins 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 27. Dolphins – Atlantis 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 28. Dolphins – Pirate Reef 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 29. Dutch Windmills 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 12
 30. Earth 3D Screensaver and Animated Wallpaper 4.0 build 13
 31. Easter Cottage 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 32. Easter Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 33. Easter Walk 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 34. Fairy Forest 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 11
 35. Fall Cottage 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 36. Fall Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 4
 37. Fall Watermill 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 38. Fall Windmills 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 39. Fantasy Haven 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 40. Fantasy Moon 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.4 build 12
 41. Faraway Planet 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 42. Fireplace 3D Screensaver and Animated Wallpaper 3.2 build 20
 43. Fireside Christmas 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 28
 44. Flag 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 13
 45. Fog Horses 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 46. Fog Lake Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 7
 47. Forest Walk 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 48. Futuristic City 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 12
 49. Galleon 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.4 build 12
 50. Grand Canyon 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 51. Grassland 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 52. Great Pyramids 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 11
 53. Halloween 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 15
 54. Halloween Cottage 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 55. Halloween Evening 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 56. Halloween Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 57. Halloween Walk 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 58. Halloween Watermill 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 59. Haunted House 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.1 build 13
 60. Human World 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 61. Ice Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.1 build 12
 62. Japanese Garden 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 6
 63. Koi Fish 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.1 build 12
 64. Koi Pond – Garden 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 65. Koi Pond – Sakura 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 66. Koi Pond – Treasures 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 67. Koi Pond – Waterfall 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 68. Lagoon 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 13
 69. Lake Tree 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 70. Lantern 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 12
 71. Light Garden 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 72. Lighthouse Point 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 10
 73. Mayan Waterfall 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 12
 74. Mechanical Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.3 build 17
 75. Medieval Castle 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 13
 76. Mountain Waterfall 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 77. Nature 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 15
 78. Nautilus 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.3 build 13
 79. Night Monuments 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 80. Orbital Sunset 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 81. Plant World 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 82. Sakura Garden 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 83. Sandy Beach 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 12
 84. Santa Claus 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 9
 85. Santa’s Castle 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 5
 86. Sharks 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 87. Sharks – Great White 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 88. Skeleton Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 13
 89. Sky Citadel 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 90. Snow Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.0 build 16
 91. Spirit of Fire 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.5 build 12
 92. Spring Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 93. Spring Walk 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 94. Springtime 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 9
 95. Stargaze 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 12
 96. Starry Night 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 97. Steam Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 98. Stock Car Racing 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 99. Stonehenge 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 100. Summer Cottage 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 101. Summer Forest 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 102. Summer Watermill 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 103. Summer Wonderland 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 104. Sun Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.0 build 12
 105. Sunny Monuments 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 106. Sunny Patio 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 9
 107. Sunset Monuments 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 1
 108. Sweethearts 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 10
 109. Thanksgiving Day 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 7
 110. The Lost Watch 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.1 build 17
 111. The Lost Watch II 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 11
 112. The One Ring 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 11
 113. Tiger Sharks 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 114. Titanic Memories 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 11
 115. Tropical Fish 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.3 build 14
 116. Tyrannosaurus Rex 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 11
 117. Valentine 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 10
 118. Valentine Musicbox 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8
 119. Valentine Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 120. Venice Carnival 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 9
 121. Vintage Aircraft 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 13
 122. Voyage of Columbus 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 10
 123. Water Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 11
 124. Watermill 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.1 build 13
 125. Western Railway 3D Screensaver and Animated Wallpaper 2.1 build 11
 126. White Christmas 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 10
 127. Wildflowers 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 8
 128. Winter Cottage 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 7
 129. Winter Garden 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 130. Winter Highlands 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 131. Winter Village 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 2
 132. Winter Walk 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0 build 3
 133. Winter Wonderland 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.2 build 10
 134. Zodiac Clock 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.1 build 8

Download

Download 3Planesoft 3D Screensaver All in One 134 (03.2023)

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

Mật khẩu giải nén: muabanquyen.com

Bài viết cùng chuyên mục
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận