Download KMS VL ALL AIO v51 – kích hoạt Windows 10, 11, Office 2021

0 8.263

KMS VL ALL AIO v51

KMS VL ALL AIO v51 do tác giả abbodi1406 phát triển, giúp kích hoạt Windows 10, 11, 8.1, 8, 7, Office các phiên bản 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, Windows Server 2012, 2016, 2019, 2021

 • (Các) tập lệnh hàng loạt để tự động kích hoạt các sản phẩm Windows và Office được hỗ trợ bằng trình mô phỏng máy chủ KMS cục bộ hoặc máy chủ bên ngoài.
 • Tập lệnh được thiết kế không ghi đè kích hoạt vĩnh viễn sản phẩm (Windows hoặc Office), chỉ những sản phẩm chưa kích hoạt mới được kích hoạt KMS (nếu được hỗ trợ).
 • Tập lệnh xử lý chính xác Windows 10/11 nhiều phiên bản cùng tồn tại (kể từ phiên bản 1607) để tránh thay đổi phiên bản hiện tại hoặc ghi đè kích hoạt bán lẻ.
 • Tính năng cuối cùng của giải pháp này khi được cài đặt, nó sẽ cung cấp khả năng kích hoạt 24/7, bất cứ khi nào hệ thống tự yêu cầu (gia hạn, kích hoạt lại, thay đổi phần cứng, nâng cấp phiên bản, Office mới …) mà không cần sự tương tác của người dùng.
 • Một số phần mềm diệt virus sẽ báo cáo tệp bị nhiễm do giả lập KMS, bạn có thể thêm nó vào danh sách loại trừ.

KMS VL ALL AIO v51 hỗ trợ kích hoạt:

Hỗ trợ kích hoạt digital license & key kms 180 ngày, tự động gia hạn:

 • Windows 10/11:
  Enterprise, Enterprise LTSC/LTSB, Enterprise G, Enterprise multi-session, Enterprise, Education, Pro, Pro Workstation, Pro Education, Home, Home Single Language, Home China
 • Windows 8.1:
  Enterprise, Pro, Pro with Media Center, Core, Core Single Language, Core China, Pro for Students, Bing, Bing Single Language, Bing China, Embedded Industry Enterprise/Pro/Automotive
 • Windows 8:
  Enterprise, Pro, Pro with Media Center, Core, Core Single Language, Core China, Embedded Industry Enterprise/Pro
 • Windows 10/11 on ARM64 is supported. Windows 8/8.1/10/11 N editions variants are also supported (e.g. Pro N)
 • Windows 7:
  Enterprise /N/E, Professional /N/E, Embedded POSReady/ThinPC
 • Windows Server 2022/2019/2016:
  LTSC editions (Standard, Datacenter, Essentials, Cloud Storage, Azure Core, Server ARM64), SAC editions (Standard ACor, Datacenter ACor, Azure Datacenter)
 • Windows Server 2012 R2:
  Standard, Datacenter, Essentials, Cloud Storage
 • Windows Server 2012:
  Standard, Datacenter, MultiPoint Standard, MultiPoint Premium
 • Windows Server 2008 R2:
  Standard, Datacenter, Enterprise, MultiPoint, Web, HPC Cluster
 • Office Volume 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / 2021

Các phiên bản chỉ có thể kích hoạt 45 ngày:

 • Windows 10/11 Home edition variants
 • Windows 8.1 Core edition variants, Pro with Media Center, Pro Student

Chỉ có thể kích hoạt 30 ngày:

 • Windows 8 Core edition variants, Pro with Media Center

Không hỗ trợ kích hoạt:

 • Office MSI Retail 2010/2013, Office 2010 C2R Retail
 • Office UWP (Windows 10/11 Apps)
 • Windows editions which do not support KMS activation by design:
  Windows Evaluation Editions
  Windows 7 (Starter, HomeBasic, HomePremium, Ultimate)
  Windows 10 (Cloud “S”, IoTEnterprise, IoTEnterpriseS, ProfessionalSingleLanguage… etc)
  Windows Server (Server Foundation, Storage Server, Home Server 2011… etc)

Để kích hoạt Office, KMS VL ALL AIO v51 cần chuyể n bản quyền từ Retail sang Volume

(điều này được thực hiện tự động ở tùy chọn 7 mặc định)

Hướng dẫn sử dụng KMS VL ALL AIO v51 để kích hoạt Windows, Office

Nhấn chuột phải vào KMS_VL_ALL_AIO_v45.cmd chọn Run as Administrator để mở KMS VL ALL AIO v51 dưới quyền admin cao nhất.

Nhấn phím 2 để kích hoạt Windows, Office & tự động gia hạn key KMS

Nếu bạn sử dụng phần mềm diệt virus, hãy thêm file này vào danh sách loại trừ:
C:\Windows\System32\SppExtComObjHook.dll

Nhấn phím 1 để kích hoạt Windows, Office, không tự động gia hạn key KMS. Khi Win, Office hết hạn bạn cần thực hiện lại để kích hoạt lại.

KMS VL ALL AIO v45
KMS VL ALL AIO v51

1. Kích hoạt
2. Cài đặt tự động gia hạn
3. Gỡ cài đặt key KMS
4. Bật / tắt Debug Mode
5. Thực hiện cho Windows
6. Thực hiện cho Office
7. Chuyển Office sang dạng C2R-R2V
X. Bỏ qua Windows KMS38
8. Kiểm tra tình trạng kích hoạt (vbs)
9. Kiểm tra tình trạng kích hoạt (wmi)
S. Tạo thư mục $OEM$
R. Đọc giới thiệu, hướng dẫn
E. Kích hoạt (dùng server kms do bạn nhập vào)

Download

Download KMS VL ALL AIO v51

Xem thêm nhiều cách active Win 10, 11 khác.

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

Mật khẩu giải nén: muabanquyen.com

Changelog

51: Code improvements and fixes.

50: Code improvements and fixes. More info.

49: Code improvements and fixes. More info.

48: Add Office C2R vNext override option.

47: Code improvements and fixes. More info.

46: Code improvements and fixes. More info.

45u: Fixed small typo in Activate.cmd which prevent installing keys with VBScript mode

45r: Fix AutoRenewal on non-Volume Windows 7. Fixed running from read-only location

45: Add VBScript mode to compensate the missing wmic.exe on Windows 11 build 22483 and later

44: Updated SppExtComObjHook.dll to give the generated KMS ePID accurate CSVLK date

43: Updated SppExtComObjHook.dll for Office 2021 CSVLK

42: Improvements and support for Office 2021. More info.

41r: Fixed, External mode activation by editing the script is not working

41f: Minor release to implement fix for Office C2R ‘Get genuine’ banner

41: Add support for Windows 10 ARM64. Few code improvements.

40: Improvements and support for Server 2021. More info.

39: Bug fixes and improvements. More info.

38r: Fixed typo and implemented debug mode in setupcomplete.cmd

38: Enhanced Auto C2R-R2V. PUBLIC variable to extract ReadMeAIO.html. Show message for error 0xC004F035 on Windows 7. More info.

37: Minor release. Improved auto Office C2R Retail to Volume conversion.

36: New features and code improvements. More info.

35: Bug fixes and improvements. More info.

34: Bug fixes. More info.

33: Enhanced sppsvc/osppsvc detection. Added more command line switches. More info.

32: Revamp. More info.

31: Updated SppExtComObjHook.dll, Enhanced permanent activation detection

30: Updated SppExtComObjHook.dll/ReadMe.txt. Activate-Local.cmd can change RenewalInterval/ActivationInterval directly

29: Code improvement, replaced key.vbs with key.cmd

28: Bug fix, enhanced Office C2R detection

27: Updated SppExtComObjHook.dll. Support for Windows 10 KMS 2038

26: Fixes and improvements. More info.

25: New unified SppExtComObjHook.dll

24: New GVLKs (EnterpriseS 2019, Server 2019, ServerRdsh RS5)

23: New unified SppExtComObjPatcher.dll

22: New GVLKs (Office 2019, Windows 10 Lean)

21: Support for Office 2019 SKUs

20: Fixes and improvements. More info.

19: Fixed missing KMS variables in setupcomplete.cmd script

18: Fixes and improvements. More info.

17: Added Windows 10 Education to multi-edition combination. Categorized GVLKs.

16: Support/Fix for Windows 10 ProfessionalWorkstation. GVLKs for ServerStandardACor, ServerDatacenterACor.

15: Workaround for Windows 10 Pro/ProEdu/Enterprise combination. Support for new SKUs. Fix for EnterpriseG Remaining Period.

14: Revert to check installed Edition with DISM

13: Fixed missing osppsvc.exe hook entries

12: Fixed bug on pre Windows10, added support for EnterpriseG

10: support for Windows 10 / Server 2016

Bài viết cùng chuyên mục
Nhận thông báo
Nhận thông báo khi
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận