Download PowerISO v8.6 – Phần mềm ghi đĩa, tạo đĩa ảo

0 5.715

Phần mềm ghi đĩa PowerISO v8.6

PowerISO v8.6 là công cụ nén và xử lý file ảnh đĩa mạnh mẽ, cho phép bạn tạo, trích xuất, nén, chỉnh sửa, mã hóa và chuyển đổi các tập tin ảnh ISO / BIN, và gắn các tập tin này vào ổ đĩa ảo (hỗ trợ tạo đĩa ảo). Và hầu hết tất cả, các tập tin nén có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần giải nén.

PowerISO
PowerISO

 

 • Hỗ trợ ISO, BIN, NRG, IMG, DAA,…
 • Mở, Tạo, Chỉnh sửa, Trích xuất tệp ISO,…
 • Nén, Mã hóa, Tách tệp ISO,…
 • Tích hợp với ổ ảo nội bộ,…

Các tính năng chính của PowerISO v8.6:

 • Hỗ trợ hầu hết các định dạng file ảnh CD & DVD: ISO, BIN, NRG, IMG, DAA,…
  Lưu ý: DAA (Direct-Access-Archive) là định dạng tiên tiến cho tệp hình ảnh, hỗ trợ một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như nén, bảo vệ mật khẩu và chia thành nhiều khối lượng. Nó có thể được xử lý trực tiếp giống như các định dạng khác, chẳng hạn như ISO, BIN, …
 • Hỗ trợ ghi đĩa khi đang chạy.
 • Hỗ trợ file ảnh định dạng UDF.
 • Tạo file hình ảnh từ đĩa cứng hoặc CD, DVD
 • Chỉnh sửa tệp hình ảnh hiện có.
 • Chỉnh sửa và ghi file ảnh thành đĩa nhạc.
 • Trích xuất các tệp tin và thư mục từ tệp hình ảnh.
 • Chuyển đổi tập tin ảnh giữa ISO / BIN và các định dạng khác.
 • Tạo tập tin ảnh có khả năng khởi động, lấy thông tin khởi động từ tệp hình ảnh có thể khởi động.
 • Tạo tập tin ảnh đĩa mềm.
 • Tối ưu hóa các tệp tin để tiết kiệm không gian đĩa trong khi lưu các tệp hình ảnh.
 • Gắn tệp hình ảnh với ổ đĩa ảo bên trong. Thậm chí nếu tệp hình ảnh được lưu dưới định dạng DAA, ổ đĩa ảo có thể xử lý trực tiếp định dạng đó.
 • Hỗ trợ tích hợp vỏ, chẳng hạn như trình đơn ngữ cảnh, Kéo và Thả, clipboard …
 • Hỗ trợ các tham số dòng lệnh.
 • Có thể mở tệp hình ảnh XBOX.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Hỗ trợ ngôn ngữ:

English, Arabic, Bulgarian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Farsi, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Norsk, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

phanmem.me xin gửi đến các bạn link download PowerISO version v8.6 mới nhất, cài đặt sẽ tự động nhận bản quyền, hoặc có thể tự tạo bản portable dùng ngay không cần cài đặt:

Download

Download PowerISO v8.6

Tải xuống trực tiếp tại trang chủ: https://www.poweriso.com/download.php

Xem Serial Key PowerISO v8.6

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

Serial Key PowerISO PowerISO Full License

 

Download PowerISO v8.6 Repack + Portable

PowerISO v8.6 Repack tự động kích hoạt sau khi cài đặt và có thể tạo ra bản PowerISO v8.6 Portable.

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

Password: muabanquyen.com

Download PowerISO v8.5 Portable

PowerISO v8.6 Portable giải nén dùng ngay không cần cài đặt, có thể copy vào usb để mang đi sử dụng ở máy khác.

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

Password: muabanquyen.com

PowerISO Changelog

 • PowerISO 8.6 (September 12, 2023)
  +) Can create GPT UEFI bootable USB drive.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 8.5 (May 18, 2023)
  +) Support dark mode.
  +) Support pkg file.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 8.4 (January 26, 2023)
  +) Support BTRFS file system.
  +) Can create Windows to Go usb drive (install and run windows from usb drive).
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 8.3 (September 5, 2022)
  +) Support APFS file system.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 8.2 (April 11, 2022)
  +) Support vhdx file.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 8.1 (Nov 5, 2021)
  +) Can split large esd and wim files when creating bootable usb drive.
  +) Can convert zip rar files to iso format.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 8.0 (July 16, 2021)
  +) Support file preview.
  *) Improve DISM Tool.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.9 (Mar 11, 2021)
  +) Support UFS file system.
  *) Improve DMG file support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.8 (Nov 5, 2020)
  +) Can backup USB drive to image file.
  +) Can restore image file to USB drive.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.7 (Jun 23, 2020)
  +) Support LVM partition.
  +) Can test disc sectors.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.6 (Feb 10, 2020)
  +) Support XFS file system.
  +) Can browse files in hard drive.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.5 (Sep 20, 2019)
  +) Can create FreeDOS and MS-DOS bootable USB drive.
  +) Can open 4kn hard drive image files.
  +) Can convert esd to iso file.
  +) Support ext4 file system.
  *) Improve NTFS file system support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.4 (Apr 23, 2019)
  *) Improve compatibility when making bootable USB drive.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.3 (Nov 26, 2018)
  +) Can create zip and 7z files.
  +) Can convert esd to wim and vice versa.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.2 (June 22, 2018)
  +) Support 7z and zip files.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.1 (Mar 1, 2018)
  +) Support ogg files.
  +) Support converting audio files format.
  +) Support running in background.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 7.0 (Oct 25, 2017)
  +) Support rar file.
  +) Support CD-Extra image file.
  +) Improve nrg file support.
  +) Support burning and ripping disc from command line.
  +) Support creating Audio CD from m4a files.
  *) Can view or edit sector data in hexadecimal mode.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.9 (June 12, 2017)
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.8 (Feb 6, 2017)
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.7 (Oct 8, 2016)
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.6 (May 25, 2016)
  +) New “DISM Tool” function is available.
  +) Can config shell context menu.
  +) Can config toolbar buttons.
  *) Improve dmg and wim file support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.5 (Feb 17, 2016)
  +) Support rock-ridge extension.
  +) Can create bootable USB drive for linux.
  +) Can read CDDB information from freedb.org.
  *) Improve dmg and wim file support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.4 (Oct 26, 2015)
  *) Improve Windows 10 operating system support.
  *) Improve DMG and WIM file support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.3 (Jun 15, 2015)
  *) Improve NTFS and exFAT file system support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.2 (Mar 6, 2015)
  +) Remember UI settings on restart.
  *) Improve BDXL disc burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.1 (Oct 23, 2014)
  +) Support editing ISO file of Windows 7/8/8.1/10 with EFI boot record.
  *) Improve dmg and nrg file support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 6.0 (Jul 2, 2014)
  +) Support BDXL burning.
  +) Support pause and resume when writing or extracting image file.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.9 (Feb 15, 2014)
  *) Improve Bluray disc burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.8 (Oct 28, 2013)
  +) Support multisession burning.
  +) Support creating file checksum(md5 and crc32).
  +) PowerISO x64 is released.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.7 (Jul 29, 2013)
  *) Improve DVD and Bluray disc burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.6 (Apr 19, 2013)
  +) Support burning to multiple drives simultaneously.
  +) Support simulation burning.
  +) Support viewing drive and disk information.
  +) Support searching within image file.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.5 (Dec 17, 2012)
  *) Improve DVD and Bluray disc burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.4 (Aug 27, 2012)
  *) Improve Blu-ray disc burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.3 (Jul 20, 2012)
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.2 (Jun 1, 2012)
  *) Improve DVD burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.1 (Apr 23, 2012)
  +) Improve user interface.
  +) Support online upgrade.
  *) Improve Blu-ray disc burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 5.0 (Feb 15, 2012)
  *) Improve Blu-ray disc burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 4.9 (Nov 15, 2011)
  +) Support Windows 7 taskbar progress bar.
  +) Support ISZ file.
  +) Improve UDF file support.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 4.8 (Jun 16, 2011)
  +) Support Blu-Ray disc burning.
  +) Can create bootable USB drive.
  +) The setup file supports multiple languages.
  +) Support UTF-8 cue files.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 4.7 (Apr 23, 2010)
  *) Improved CD / DVD burning.
  *) Some minor bug fixes and enhancements.
 • PowerISO 4.6 (Nov 9, 2009)
  +) Can rip Audio CD to MP3 / WMA / WAV / FLAC / APE files.
  +) Can create Audio CD from MP3 / WMA / WAV / FLAC / APE files.
  +) Can create VCD and SVCD images files.
  +) Can create FAT disc image files.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 4.5 (Jul 27, 2009)
  +) Support Audio CD-TEXT.
  +) Support WIM, VMDK, VHD, VDI files.
  +) Support disk image file with FAT/NTFS/EXT partitions.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 4.4 (Mar 16, 2009)
  +) Support unicode filenames.
  *) Improved cd/dvd burning.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 4.3 (Nov 6, 2008)
  +) Support up to 23 virtual drives.
  +) Can open Blu-Ray iso files.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 4.2 (Jul 9, 2008)
  *) Rewrite some lower functions to get better performance and stability.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 4.1 (Jun 18, 2008)
  +) Can create mixed mode image file.
  +) Support better and best compression methods.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 4.0 (Mar 17, 2008)
  +) Support uif file.
  +) Support FAT/FAT32 image file.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.9 (Jan 21, 2008)
  *) Improved cd/dvd burning.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.8 (Aug 7, 2007)
  +) Support dmg file.
  +) Can open mixed mode and multisession image files.
  *) Virtual drive can work with non-administrator privilege user.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.7 (Apr 12, 2007)
  +) Support Windows Vista 64 bit edition.
  *) Improved cd/dvd burning.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.6 (Jan 20, 2007)
  +) Support on the fly burning.
  +) Can edit and burn Audio CD image file.
  +) Can extract audio tracks to WAV/WMA file.
  +) Can mount UDF volume.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.5 (Nov 6, 2006)
  +) Can write floppy image file to floppy disc.
  *) Improved cd/dvd burning.
  *) Fixed bug of making bootable image file.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.4 (Sep 22, 2006)
  +) Support XBOX image file.
  +) Support command line parameters.
  +) Support multiple languages.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.3 (Jul 29, 2006)
  *) Fixed a bug with opening some UDF images.
  *) Some minor bug fixes and improvements.
 • PowerISO 3.2 (Jun 17, 2006)
  +) Support UDF image file.
  +) Can work with Windows XP 64 bit Edition
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 3.1 (May 20, 2006)
  +) Can open audio/video cd image file.
  *) Fixed bug of making bootable image file.
  *) Fixed bug of context menu handler.
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 3.0 (Mar 18, 2006)
  +) Burn image file through microsoft cdburn/dvdburn utility.
  +) Support up to 8 virtual drives.
  +) Can assign virtual drive’s letter manually.
  +) Check CRC while converting MODE1 BIN file to ISO file.
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 2.9 (Jan 31, 2006)
  +) Add skin support.
  +) Generate image file name automatically from CD/DVD-ROM label while making image file.
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 2.8 (Jan 1, 2006)
  +) Can set password or split to multiple volumes while making image file from CD/DVD-ROM.
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 2.7 (Nov 27, 2005)
  *) Rewrite some lower functions to get better performance and stability.
  *) Fixed bug of converting some non-standard image file to ISO file.
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 2.62 (Oct 30, 2005)
  +) add intelligent image file format analysis.
  +) support c2d, fcd, lcd, gi, pxi, ncd, pdi, p01, cif format image file.
 • PowerISO 2.61 (Oct 16, 2005)
  +) support cdi, mdf, bwi, b5i format image file.
 • PowerISO 2.6 (Oct 02, 2005)
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 2.1 (Sep 15, 2005)
  *) Some minor bug fixes.
 • PowerISO 2.0 (Sep 10, 2005)
  +) support password protection for DAA file.
  +) support splitting to multiple volumes for DAA file.
  +) Change default image type from ISO to DAA.
  *) Fixed drive letter confliction problem on WindowsXP.
  *) Fixed bug of long file name.
  *) Fixed bug of adding huge file(> 2G bytes) to image.
 • PowerISO 1.6 (March 9, 2005)
  +) make virtual drive mount DAA file.
 • PowerISO 1.5 (Feb 7, 2005)
  +) add virtual drive function.
  +) Release PowerISO virtual drive manager.
 • PowerISO 1.3 (Oct 2, 2004)
  +) support shell integration.
  +) support system clipboard.
 • PowerISO 1.2 (Sep 8, 2004)
  +) support NRG, BIN format.
  +) support converting between ISO and BIN files.
  *) Intelligent ISO directory structure processing, and automatically skip
  bad directory record.
  +) Keep file date/time after extracting from image.
  +) support extracting boot information from image file.
  +) support adding boot information to image.
  +) support deleting boot information from image file.
  +) support making floppy disk image.
  +) Support optimization while saving image file.
  +) Support making image file from CD/DVD-ROM.
 • PowerISO 1.0 (Aug 16, 2004)
  +) Initial version
Bài viết cùng chuyên mục
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận