Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM

0 80

Windows 11 Lite: Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM

Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM như tên của nó, là bản Windows 11 Lite của tác giả Morphs, phiên bản 23H2 được tùy biến kỹ càng, có cài sẵn Office 2021 Pro Plus tự động kích hoạt, cực kỳ gọn nhẹ nhưng vẫn giữ các tính năng cơ bản của Windows như Microsoft Store, Windows Update.

Bạn có thể sử dụng các công cụ kích hoạt từ thư mục Morph’s_Desktop_Apps để kích hoạt Windows sau khi cài đặt.

QeBAch

Cấu hình cơ bản

 • Phiên bản gốc: 22631.3374.240321-1732.23H2_NI_RELEASE_SVC_PROD3_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US
 • Build: 22631.3374 23H2
 • Kiến trúc: x64 (64 Bit)
 • Kích thước: 10.26 GB (file ISO)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (En_US)
 • Tác giả: Morph’s Creations
 • Nén: ESD

Thông tin kích thước khi cài đặt:

 • Dung lượng file ESD: 3.7 GB
 • Dung lượng file boot WIM: 640 MB
 • Cần 6.37 GB trống khi cài đặt
 • Dung lượng sau khi cài đặt: 35 GB

Yêu cầu phần cứng tối thiểu (tương tự Windows 11 chính thức):

 • CPU: Ít nhất 1GHz, từ 2 nhân trở lên.
 • RAM: 4GB.
 • Ổ cứng: Trống ít nhất 64GB.
 • Card đồ họa: Tương thích DirectX 12 với driver WDDM 2.0 trở lên.
 • Màn hình: Độ phân giải HD (720p), kích thước lớn hơn 9″, màu 8-bit.
 • Kết nối mạng: Cần có tài khoản Microsoft và kết nối Internet trong quá trình cài đặt.

Đặc điểm nổi bật

 • Đã bao gồm .Net Framework 3.5 (và 2.0).
 • MS Store HOẠT ĐỘNG.
 • Windows Update HOẠT ĐỘNG.

Tùy chỉnh giao diện

 • Có tích hợp UltraUXThemePatcher trong menu Start > Morph’s_Apps.
 • Thư mục backup: Các file hệ thống gốc được lưu trên màn hình desktop trong thư mục backup. Bạn có thể chạy các file .cmd trong đó để khôi phục giao diện gốc sau khi update, hoặc các thay đổi làm giao diện bị lỗi.

Ứng dụng và Trò chơi

 • Đã cập nhật các ứng dụng đến ngày 30/03/2024.
 • StartIsBack được sử dụng (phiên bản startback_aio_1.0.86).
 • Bao gồm các trò chơi kinh điển: Chess Titans, FreeCell, Mahjong Titans, Hearts, Minesweeper, Pinball, Solitaire, Spider Solitaire, Winmine (được cài đặt trong C:\ProgramData\Morph’s Apps)

Các thành phần bị loại bỏ

Đây là danh sách chi tiết các ứng dụng, tính năng, và dịch vụ bị loại bỏ để mang đến trải nghiệm Windows 11 gọn nhẹ trong phiên bản Morphs Win11:

 1. aarsvc ‘Agent Activation Runtime’
 2. accessibility ‘Accessibility tools (Ease of Access)’
 3. accessibility_cursors ‘Mouse Pointers (Accessibility tools)’
 4. accessibility_magnifier ‘Screen Magnifier’
 5. accessibility_narrator ‘Narrator’
 6. actioncenter ‘Action Center’
 7. adamclient ‘Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)’
 8. alljoyn ‘AllJoyn Router Service’
 9. appv ‘Application Virtualization (App-V)’
 10. asimov ‘Telemetry Client’
 11. assembly.net ‘.NET assembly cache’
 12. assignedaccess ‘Assigned Access’
 13. audit ‘Windows Audit’
 14. autopilot
 15. autoplay
 16. axinstall ‘ActiveX Installer Service’
 17. azuread ‘Azure Active Directory’
 18. backgroundmediaplayer32 ‘Background Media Player – 32 bit’
 19. backup ‘Backup and Restore’
 20. bingsearch ‘Bing Search (InboxApp)’
 21. branchcacheclient ‘BranchCache Client’
 22. ceip ‘CEIP (SQM)’
 23. cellulartime ‘Cellular Time’
 24. clipboardusersvc ‘Clipboard User Service’
 25. clouddesktop ‘Cloud Desktop’
 26. clouddownload ‘Windows Recovery (WinRE) – Cloud download’
 27. cloudnotifications ‘Cloud Notifications’
 28. desktopimgdownldr ‘Desktop image downloader’
 29. directml ‘Direct Machine Learning (DirectML)’
 30. dmenrollmentsvc ‘Device Management Enrollment Service’
 31. driver_c_barcodescanner.inf
 32. driver_c_cashdrawer.inf
 33. driver_c_fdc.inf
 34. driver_c_floppydisk.inf
 35. driver_c_linedisplay.inf
 36. driver_c_magneticstripereader.inf
 37. driver_c_receiptprinter.inf
 38. driver_c_smrdisk.inf
 39. driver_c_smrvolume.inf
 40. driver_c_tapedrive.inf
 41. driver_fdc.inf
 42. driver_flpydisk.inf
 43. driver_hidscanner.inf
 44. driver_idtsec.inf
 45. driver_mgtdyn.inf
 46. driver_miradisp.inf
 47. driver_oposdrv.inf
 48. driver_remoteposdrv.inf
 49. driver_smrdisk.inf
 50. driver_smrvolume.inf
 51. driver_spaceport.inf
 52. driver_tape.inf
 53. dvdplay ‘DVD Play’
 54. easeofaccessthemes ‘Ease Of Access Themes’
 55. edgeupdate ‘Microsoft Edge Update’
 56. embeddedexperience ‘Device Lockdown (Embedded Experience)’
 57. embeddedmode ‘Embedded Mode’
 58. enhancedstorage ‘Enhanced Storage’
 59. enterpriseclientsync ‘Work Folders Client’
 60. errorreporting ‘Windows Error Reporting’
 61. f46d4000-fd22-4db4-ac8e-4e1ddde828fe ‘Add Folder Suggestions dialog’
 62. firstlogonanim ‘First-logon animation’
 63. flipgridpwa ‘Flipgrid PWA (InboxApp)’
 64. font_holomd2 ‘Holo MDL2 Assets’
 65. font_malgungothic ‘Malgun Gothic’
 66. font_malgungothicbold ‘Malgun Gothic Bold’
 67. font_microsoftjhengheibold ‘Microsoft JhengHei Bold & Microsoft JhengHei UI Bold’
 68. font_microsoftjhengheilight ‘Microsoft JhengHei Light & Microsoft JhengHei UI Light’
 69. font_microsoftyaheibold ‘Microsoft YaHei Bold & Microsoft YaHei UI Bold’
 70. font_microsoftyaheilight ‘Microsoft YaHei Light & Microsoft YaHei UI Light’
 71. font_mingliub ‘MingLiU-ExtB & PMingLiU-ExtB & MingLiU_HKSCS-ExtB’
 72. font_simsun ‘SimSun & NSimSun’
 73. font_simsunb ‘SimSun-ExtB’
 74. font_yugothic ‘Yu Gothic Regular & Yu Gothic UI Semilight’
 75. font_yugothicbold ‘Yu Gothic Bold & Yu Gothic UI Semibold & Yu Gothic UI Bold’
 76. font_yugothiclight ‘Yu Gothic Light & Yu Gothic UI Light’
 77. font_yugothicmedium ‘Yu Gothic Medium & Yu Gothic UI Regular’
 78. hwsupport_floppy ‘Floppy disk’
 79. hwsupport_internetprintingclient ‘Internet Printing Client’
 80. hwsupport_tv ‘TV Tuner codecs and support’
 81. iis ‘Internet Information Server (IIS)’
 82. indeo ‘Intel Indeo Codecs’
 83. insiderhub ‘Windows Insider Program’
 84. isoburn ‘Windows Disc Image Burning Tool’
 85. langarabic ‘Arabic’
 86. langbasque ‘Basque’
 87. langbulgarian ‘Bulgarian’
 88. langcatalan ‘Catalan’
 89. langchineses ‘Chinese Simplified’
 90. langchineset ‘Chinese Traditional’
 91. langcroatian ‘Croatian’
 92. langczech ‘Czech’
 93. langdanish ‘Danish’
 94. langdutch ‘Dutch’
 95. langenglishgb ‘English (GB)’
 96. langestonian ‘Estonian’
 97. langfinnish ‘Finnish’
 98. langfrench ‘French’
 99. langfrenchcanadian ‘French (Canadian)’
 100. langgalician ‘Galician’
 101. langgerman ‘German’
 102. langgreek ‘Greek’
 103. langhebrew ‘Hebrew’
 104. langhungarian ‘Hungarian’
 105. langime ‘Input Method Editor (IME)’
 106. langimejp ‘Japanese (IME)’
 107. langimeko ‘Korean (IME)’
 108. langimetc ‘Chinese Traditional (IME)’
 109. langindonesian ‘Indonesian’
 110. langitalian ‘Italian’
 111. langjapanese ‘Japanese’
 112. langkorean ‘Korean’
 113. langlatvian ‘Latvian’
 114. langlithuanian ‘Lithuanian’
 115. langnorwegian ‘Norwegian’
 116. langpolish ‘Polish’
 117. langportuguesebr ‘Portuguese (Brazilian)’
 118. langportuguesept ‘Portuguese’
 119. langromanian ‘Romanian’
 120. langrussian ‘Russian’
 121. langserbian ‘Serbian’
 122. langslovak ‘Slovak’
 123. langslovenian ‘Slovenian’
 124. langspanish ‘Spanish’
 125. langswedish ‘Swedish’
 126. langthai ‘Thai’
 127. langturkish ‘Turkish’
 128. langukrainian ‘Ukrainian’
 129. langvietnamese ‘Vietnamese’
 130. laps ‘Windows Local Administrator Password Solution(LAPS)’
 131. lcu ‘Cumulative Update cache (LCU)’
 132. legacycomponents ‘Legacy components’
 133. livecaptions ‘Live Captions’
 134. mail ‘Windows Mail’
 135. mailcommdll ‘Windows Mail Communications Library’
 136. manifestbackup ‘Manifest Backup (WinSxS\Backup)’
 137. mapcontrol ‘Map Control’
 138. mediaplayernetworksharing ‘WMP Network Sharing Service’
 139. mediaplayernetworksharing32 ‘WMP Network Sharing Service – 32 bit’
 140. mediastreaming ‘Media Streaming’
 141. mediastreamingreceiver ‘Media Streaming – Receiver’
 142. mediastreamingtransmitter ‘Media Streaming – Transmitter’
 143. messagingsvc ‘Messaging Service’
 144. microsoft.asynctextservice ‘AsyncTextService’
 145. microsoft.bioenrollment ‘Windows Hello Setup’
 146. microsoft.ecapp ‘Eye Control’
 147. microsoft.gethelp ‘Get Help’
 148. microsoft.getstarted ‘Tips (Get Started)’
 149. microsoft.microsoftedge.stable ‘Microsoft Edge (Chromium)’
 150. microsoft.microsoftedgedevtoolsclient ‘Microsoft Edge DevTools Client’
 151. microsoft.microsoftsolitairecollection ‘Microsoft Solitaire Collection’
 152. microsoft.windows.apprep.chxapp ‘SmartScreen’
 153. microsoft.windows.assignedaccesslockapp ‘Assigned Access Lock app’
 154. microsoft.windows.callingshellapp ‘Call’
 155. microsoft.windows.contentdeliverymanager ‘Content Delivery Manager’
 156. microsoft.windows.narratorquickstart ‘Narrator’
 157. microsoft.windows.parentalcontrols ‘Microsoft family features’
 158. microsoft.windows.peopleexperiencehost ‘Windows Shell Experience’
 159. microsoft.windows.photos ‘Microsoft Photos’
 160. microsoft.windows.secureassessmentbrowser ‘Take a Test’
 161. microsoft.windowscalculator ‘Windows Calculator’
 162. microsoft.windowscommunicationsapps ‘Mail and Calendar’
 163. microsoftwindows.client.cbs ‘Windows Feature Experience Pack – Desktop’
 164. microsoftwindows.client.webexperience ‘Windows Web Experience Pack’
 165. midi ‘Microsoft GS Wavetable SW Synth (MIDI)’
 166. migwiz ‘Easy Transfer’
 167. mixedreality ‘Windows Mixed Reality’
 168. mmga ‘MMGA MAPI’
 169. mobilepc
 170. mobilepc_location ‘Location notifications’
 171. mobilepc_networkprojection ‘Network Projection’
 172. mobilepc_sensors ‘Sensors’
 173. multipointconnector ‘MultiPoint Connector’
 174. notificationintelligenceplatform ‘Notification Intelligence Platform’
 175. ntvdm ‘NTVDM 16 bit subsystem’
 176. onedrive
 177. osk_acc ‘On-Screen Keyboard (Accessibility tools)’
 178. oskthemes ‘On-Screen Keyboard (Windows Personalization themes)’
 179. outlookpwa ‘Outlook PWA (InboxApp)’
 180. penservice ‘Pen Service’
 181. performancerecorder ‘Windows Performance Recorder’
 182. phonesvc ‘Phone Service’
 183. picturepassword ‘Picture password’
 184. pos ‘Point of Service (POS)’
 185. pushnotificationssvc ‘Windows Push Notifications Service (System)’
 186. quiethours ‘Quiet Hours (Focus Assist)’
 187. reliabilityanalysis ‘Reliability Analysis Services’
 188. remoteassistance ‘Remote Assistance’
 189. remoteportredirector ‘Remote Desktop Services Port Redirector’
 190. remoteregistry ‘Remote Registry’
 191. retaildemo ‘Retail Demo Content’
 192. rotationmanager ‘Auto-Rotation Manager’
 193. search ‘Windows Search’
 194. settingsync ‘Setting Sync’
 195. sharedexperiences ‘Shared Experiences’
 196. sharedpc ‘Shared PC mode’
 197. sharemediacpl ‘Share Media Control Panel’
 198. simpletcp ‘Simple TCP/IP services’
 199. skypeortc ‘Skype ORTC’
 200. sleepstudy ‘Sleep Study’
 201. smartworkflows ‘Smart Workflows’
 202. soundsdefault ‘Sounds (Default)’
 203. soundthemes ‘Sound Themes’
 204. speechapi ‘Speech API’
 205. speechcommon ‘Speech Recognition’
 206. speechtts ‘Speech TTS’
 207. srumon ‘Data Usage service’
 208. storagespaces ‘Storage Spaces’
 209. sustainabilityservice ‘Sustainability Service’
 210. synccenter ‘Sync Center’
 211. systemreset ‘System Reset for Windows’
 212. tabletextservice ‘Table Text Service’
 213. tabletpc ‘Tablet PC’
 214. targetedcontent32 ‘Targeted Content Service – 32 bit’
 215. telnetclient ‘Telnet Client’
 216. tempcache ‘Cache and temp files’
 217. textprediction ‘Text prediction’
 218. tftpclient ‘TFTP client’
 219. tieringengine ‘Storage Tiers Management’
 220. timetraveldebugger ‘Time Travel Debugger (TTD)’
 221. uev ‘User Experience Virtualization (UE-V)’
 222. universalprintsvc ‘Universal Print Management Service’
 223. voiceaccess ‘Voice Access’
 224. wcn ‘Windows Connect Now (WCN)’
 225. wificloudstore ‘WiFi Sync Provider’
 226. wifinetworkmanager ‘Wi-Fi Network Manager (Wi-Fi Sense)’
 227. winai ‘Windows AI Machine Learning’
 228. windows.cbspreview ‘Windows Barcode Preview’
 229. windowstogo ‘Windows To Go’
 230. winocr ‘Windows TIFF IFilter (OCR)’
 231. winre ‘Windows Recovery (WinRE)’
 232. winsat ‘Windows System Assessment Tool (WinSAT)’

Bổ sung thêm một vài giao diện con trỏ chuột mới

Hiện có tổng cộng 150 giao diện. Mỗi giao diện đều có trình cài đặt riêng dạng *.cmd. Bạn chỉ cần chạy trình cài đặt trong thư mục Desktop\Morph’s_Desktop_Apps\Optional\Cursor và lựa chọn giao diện mong muốn từ phần cài đặt con trỏ chuột trong tùy chọn chuột.

 1. Addicted
 2. ALIEN_DARK
 3. ALIEN_RETURN_RED
 4. ALIENWARE
 5. Apocalypse
 6. Aquaman
 7. battlefield-3
 8. Blaze
 9. blue_alien
 10. BlueThunder
 11. Bouquet_Dark
 12. Bouquet_Light
 13. BouquetDark
 14. BouquetLight
 15. Breeze
 16. Breeze_Snow
 17. Breeze_Snow_x2
 18. Breeze_x2
 19. Broken10
 20. cakeOS Dark
 21. cakeOS Light
 22. cakeOSDark
 23. cakeOSLight
 24. Catppuccin-Latte-Blue-Cursors
 25. Catppuccin-Latte-Dark-Cursors
 26. Catppuccin-Latte-Flamingo-Cursors
 27. Catppuccin-Latte-Green-Cursors
 28. Catppuccin-Latte-Lavender-Cursors
 29. Catppuccin-Latte-Light-Cursors
 30. Catppuccin-Latte-Maroon-Cursors
 31. Catppuccin-Latte-Mauve-Cursors
 32. Catppuccin-Latte-Peach-Cursors
 33. Catppuccin-Latte-Pink-Cursors
 34. Catppuccin-Latte-Red-Cursors
 35. Catppuccin-Latte-Rosewater-Cursors
 36. Catppuccin-Latte-Sapphire-Cursors
 37. Catppuccin-Latte-Sky-Cursors
 38. Catppuccin-Latte-Teal-Cursors
 39. Catppuccin-Latte-Yellow-Cursors
 40. Catppuccin-Mocha-Blue-Cursors
 41. Catppuccin-Mocha-Dark-Cursors
 42. Catppuccin-Mocha-Flamingo-Cursors
 43. Catppuccin-Mocha-Green-Cursors
 44. Catppuccin-Mocha-Lavender-Cursors
 45. Catppuccin-Mocha-Light-Cursors
 46. Catppuccin-Mocha-Maroon-Cursors
 47. Catppuccin-Mocha-Mauve-Cursors
 48. Catppuccin-Mocha-Peach-Cursors
 49. Catppuccin-Mocha-Pink-Cursors
 50. Catppuccin-Mocha-Red-Cursors
 51. Catppuccin-Mocha-Rosewater-Cursors
 52. Catppuccin-Mocha-Sapphire-Cursors
 53. Catppuccin-Mocha-Sky-Cursors
 54. Catppuccin-Mocha-Teal-Cursors
 55. Catppuccin-Mocha-Yellow-Cursors
 56. coal
 57. CobaltBlades
 58. Cyberpunk
 59. Darkcur
 60. DarklingEvolved
 61. DiabloIII
 62. dreamlandGREEN
 63. Droid
 64. ElviraCrushedVelvet
 65. Evolution
 66. EZMachine
 67. FireDragon
 68. Glass_Maxx
 69. Gradient_Red
 70. GradientBlue
 71. Hardwired
 72. HardwiredRyzenBlue
 73. HUDMachineRed
 74. Innie
 75. KinetikAquaX
 76. LAUNCH
 77. Magnum
 78. MB_Metal
 79. MBMetalReligion
 80. MoltaBellaBlue
 81. MoltaBellaCyan
 82. MoltaBellaDay
 83. MoltaBellaMagenta
 84. MoltaBellaMint
 85. MoltaBellaNeonBlue
 86. MoltaBellaNeonGreen
 87. MoltaBellaNeonYellow
 88. MoltaBellaNight
 89. MoltaBellaOrange
 90. MoltaBellaPurple
 91. MoltaBellaRed
 92. MSOneGreen
 93. NoisyBoy
 94. Nucleus
 95. oreo black
 96. oreo_blue
 97. oreo_dark
 98. oreo_green
 99. oreo_light
 100. oreo_light_pink
 101. oreo_lime
 102. oreo_orange
 103. oreo_pink
 104. oreo_purple
 105. oreo_red
 106. oreo_violet
 107. oreo_white
 108. Oxygen
 109. pointblack
 110. Poison
 111. Prowler
 112. Pulse
 113. Re_Digitized
 114. RedBlackShardNon-Tail
 115. RedBlackShardTailed
 116. Revenge_Red
 117. RoadWarrior
 118. Rockstar
 119. SHARP_Green
 120. SHARP_Red
 121. Slick_tech
 122. SolarExplorer
 123. SpecialEditionSE
 124. STARCRUISER
 125. STEALTH
 126. tronnix
 127. UISTA
 128. VectorglossBlack
 129. VectorglossBlue
 130. VectorglossDarkBlue
 131. VectorglossGreen
 132. VectorglossGrey
 133. VectorglossOrange
 134. VectorglossPink
 135. VectorglossPurple
 136. VectorglossRed
 137. VectorglossTorquoise
 138. VectorglossWhite
 139. VectorglossYellow
 140. Vengeance
 141. x-black-2-blue
 142. Xenon_premiumblue
 143. Xenon_premiumcoral
 144. Xenon_premiumgreen
 145. Xenon_premiumorange
 146. Xenon_premiumpink
 147. Xenon_premiumpurple
 148. Xenon_premiumred
 149. Xenon_premiumwhite
 150. Xenon_premiumyellow

Ảnh chụp màn hình

Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 1 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 2 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 3 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 4 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 5 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 6 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 7 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 8 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 9 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 10 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 11 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 12 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 13 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 14 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 15 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 16 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 17 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 18 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 19 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 20 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 21 Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM - hình 22

Lưu ý trước khi cài đặt:

 • Bắt buộc boot từ file ISO: Bạn cần tạo một USB cài đặt (hoặc đĩa DVD cài đặt) từ file ISO này. Chú ý các thiết lập về UEFI / MBR trên BIOS.
 • Không hỗ trợ nâng cấp: Đây là phiên bản chỉ hỗ trợ cài mới (clean install).
 • Bỏ qua kiểm tra TPM: Quá trình cài đặt không yêu cầu phần cứng máy tính phải có chip TPM.

Download

Download Morphs Win11 3374 23H2 Tweaked MinApps + Office 2021 NO TPM

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

MD5 : 06A5601D429930A83EC733C796135287
SHA1 : BF480093C80C6065946AC0C123F5362990A6BDAB

Hướng dẫn cài đặt:

Có thể sử dụng các cách sau để cài đặt:

 1. Chạy trực tiếp Setup.exe để cài trực tiếp trên Windows (Không khuyến khích dùng cách này)
 2. Cài trực tiếp trên Windows, không cần USB bằng WinToHDD.
  Cách Cài Win 11/10/8/7/Windows Server Từ Ổ Cứng Bằng WinToHDD
 3. Tạo USB Boot chứa file iso, sau đó boot từ usb và cài đặt.
  Hướng Dẫn Tạo USB Cài Win 10, 11 Bằng Rufus Chuẩn UEFI Và Legacy
  Cách tạo USB Boot cài Win 11, 10, 8, 7 bằng Windows USB/DVD Download Tool
 4. Tạo USB Multiboot, sau đó vào winpe cài đặt bằng WinNT Setup
  Cách cài Win 11, 10, 8.1, 7 bằng WinNT Setup trong WinPE
Bài viết cùng chuyên mục
Nhận thông báo
Nhận thông báo khi
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận