Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming – SuperLite

0 420

Thông tin bản Win 11 Lite Home/Pro/Enterprise Gaming – SuperLite

 • Phiên bản: Windows 11
 • Phiên bản hệ điều hành: 22621.1485
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh trong quá trình cài đặt
 • Kích thước tập tin: 3,6GB
 • Tác giả: Jerry_Xristos
 • Windows đã được kích hoạt sẵn

Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Box

 

Gồm 3 phiên bản trong một file .ISO

 • Phiên bản Home được tạo để bảo vệ quyền riêng tư
 • Phiên bản Pro được tạo cho mục đích chơi game
 • Phiên bản Enterprise là phiên bản siêu nhẹ.

Windows đã được tinh chỉnh

Danh sách các tweaks đã được áp dụng để tăng hiệu suất

 • Đã thêm icon pack
 • Đã thêm chủ đề
 • Đã áp dụng các thay đổi registry
 • Đã vô hiệu hóa UAC
 • Đã vô hiệu hóa Reserved storage
 • Đã vô hiệu hóa Power Throttling
 • Nhiều tinh chỉnh khác đã được áp dụng để tăng hiệu suất.
 • Chế độ tối cho các ứng dụng đã được bật
 • Chế độ tối cho cửa sổ đã được bật
 • Cho phép truy cập ứng dụng đã bị vô hiệu hóa (tất cả)
 • Tự động phát đang bị vô hiệu hóa
 • Thông báo bong bóng đã bị vô hiệu hóa
 • Tính năng ghi đĩa CD đã bị vô hiệu hóa
 • Truy cập nhanh đã bị vô hiệu hóa
 • Thử nghiệm đã bị vô hiệu hóa
 • Dịch vụ vị trí đã bị vô hiệu hóa
 • Tần suất phản hồi đã bị vô hiệu hóa
 • Chia sẻ trải nghiệm đã bị vô hiệu hóa
 • Shell bags đã bị vô hiệu hóa
 • Tự động kết nối đến điểm phát sóng Wi-Fi đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép ứng dụng sử dụng các thiết bị khác, mở ứng dụng và tiếp tục trải nghiệm đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép ứng dụng sử dụng ID quảng cáo của người dùng đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép Microsoft cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép Windows thu thập các hoạt động của tôi trên máy tính này đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép Windows theo dõi ứng dụng được khởi chạy để cải thiện kết quả khởi động và tìm kiếm
 • Gửi thông tin về cách tôi viết cho Microsoft để giúp chúng tôi cải thiện cách nhập liệu đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép ứng dụng sử dụng các thiết bị khác, mở ứng dụng và tiếp tục trải nghiệm đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép ứng dụng sử dụng ID quảng cáo của người dùng đã bị vô hiệu hóa
 • Cho phép Microsoft cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn đã bị vô hiệu hóa
 • Nhận mẹo và gợi ý khi sử dụng Windows đã bị vô hiệu hóa
 • Windows thu thập hoạt động của tôi trên máy tính này (dòng thời gian) đã bị vô hiệu hóa
 • Tiện ích thanh tác vụ Meet now đã bị vô hiệu hóa
 • Tin tức và sự quan tâm đã bị vô hiệu hóa
 • Giờ yên tĩnh đã bị vô hiệu hóa
 • Hiển thị người đã bị vô hiệu hóa
 • Khởi động nhanh được bật
 • Cá nhân hóa giọng nói và nhập liệu của bạn bằng cách gửi thông tin cho Microsoft đã bị vô hiệu hóa
 • Nhận dạng giọng nói trực tuyến đã bị vô hiệu hóa
 • Gửi thông tin cho Microsoft đã bị vô hiệu hóa
 • Windows thu thập hoạt động của tôi trên máy tính này (dòng thời gian) đã bị vô hiệu hóa
 • Hiển thị trải nghiệm chào mừng Windows sau các cập nhật đã bị vô hiệu hóa

Agent Activation Runtime
AllJoyn Router Service
AutoPlay
Cache and temp files
CEIP
Content Delivery Manager
Cortana
Clipboard User Service
Cloud Notifications
Device Lockdown (Embedded Experience)
Embedded Mode
Fonts (some are missing)
Feedback Hub
Get Help
Internet Explorer
IME
Kernel Debugging
Location Service
Manual feature repository
Manual Setup
Messaging Service
Microsoft Edge
Microsoft News
Movies & TV
Mobile Device Management
MSN Weather
Natural Authentication
OneDrive
Reliability Analysis Services
Remote Assistance
Remote Registry
Retail Demo Content
Rights Management support
Shared Experiences
Skype ORTC
Steps Recorder
Telemetry Client
Wallet Service
Wi-Fi Network Manager (Wi-Fi Sense)
WiFi Sync Provider
Windows Audit
Windows Error Reporting
Windows Push Notifications Service
Windows Search
Work Folders Client
Windows Media Player
WinSxS\Backup
WMP Network Sharing Service

Agent Activation Runtime
AllJoyn Router Service
Application Identity Service
AutoPlay
Assigned Access Lock app
Auto Time Zone Updater
BranchCache Client
Biometric
BitLocker Drive Encryption
Call
Cache and temp files
CEIP
Cellular Time
Content Delivery Manager
Cortana
Containers
Clipboard User Service
Cloud Notifications
Data Usage service
Desktop Activity Moderator
Device Lockdown (Embedded Experience)
Desktop image downloader
Device Guard
Device Picker
Devices Flow
Disk failure diagnostics
Diagnostics and Troubleshooting
Disk Usage utility
DiskRAID tool
DVD Play
Embedded Mode
Enhanced Storage
Enterprise Data Protection
Eye Control
Face Recognition
Feedback Hub
File History
File Picker UI Host
File Revocation Manager
First-logon animation
Floppy disk
Folder Redirection
Fonts (some are missing)
Font previewer – 32 bit
Get Help
Guarded Host
Host Bus Adapter (HBA) API
Hyper-V
Hyper-V Integration Services
Infrared devices
iSCSI Initiator
IME
Kernel Debugging
Live Captions
Location Service
Location notifications
Location Service
Map Control
Manual feature repository
Manual Setup
Messaging Service
MobilePC
Microsoft Edge
Microsoft Edge DevTools Client
Microsoft family
Microsoft People
Microsoft News
Microsoft To Do
Microsoft Store
Movies & TV
Mobile Device Management
MultiPoint Connector
MSN Weather
Natural Authentication
Narrator
Network Data Usage Monitoring Driver
NDIS Packet Capturing (NDISCAP)
Near Field Communication (NFC)
Network Adapter Multiplexor Protocol
Network Projection
NFS Administrative ToolS
NTVDM 16 bit subsystem
On-Screen Keyboard (Accessibility tools)
On-Screen Keyboard (Windows Personalization themes)
OneDrive
Office
Offline Files
Packet Monitor (PktMon)
Payments
Peer Networking
Pen Service
Phone Service
Photo codec – 32 bit
Photo Viewer – 32 bit
Picture password
Point of Service (POS)
Portable Device Enumerator Service
Private Character Editor
Quick Assist
Proximity
Recommended Troubleshooting service
Remote Access Auto Connection Manager
Reliability Analysis Services
Remote Assistance
Remote Desktop
Remote Desktop Server
Remote Procedure Call (RPC) Locator
Remote Registry
RemoteFX
Retail Demo Content
Remote Differential Compression (RDC)
Remote Direct Memory Access (RDMA) ping tool
Rights Management support
Scanner
Screen Magnifier
Sensors
Share Media Control Panel
Shared Experiences
Shared PC mode
Simple TCP/IP services
Skype ORTC
Smartcard
Speech TTS
Speech Recognition
Spell Checking
Steps Recorder
Storage Quality of Service (Storage QoS)
Support directory
Sync Center
Table Text Service
Tablet PC
Task Manager – 32 bit
Take a Test
Telephony
Tips (Get Started)
Telemetry Client
Text prediction
Time Travel Debugger (TTD)
Unix socket (AF_UNIX)
Voice Access
Virtualization-based security (VBS)
Wallet Service
WebClient
Windows Image Acquisition (WIA)
Wi-Fi Network Manager (Wi-Fi Sense)
WiFi Sync Provider
Windows Audit
Windows Connect Now (WCN)
Windows Disc Image Burning Tool
Windows Error Reporting
Windows Help content
Windows Barcode Preview
Windows Defender
Windows Hello Setup
Windows Error Reporting
Windows Push Notifications Service
Windows Search
Windows Maps
Windows Mixed Reality
Windows Performance Recorder
Windows Push Notifications Service (System)
Windows PushToInstall Service
Windows Remote Management (WS-Management)
Windows Shell Experience
Windows Voice Recorder
Windows TIFF IFilter (OCR)
Windows To Go
Wordpad – 32 bit
Work Folders Client
Windows Web Experience Pack
Windows Media Player
WinSxS\Backup
WMP Network Sharing Service
Your Phone
Zip & Cab folder
Windows Recovery (WinRE)

57-bit Linear Addressing
Agent Activation Runtime
AllJoyn Router Service
Application Identity Service
Application Virtualization (App-V)
App Resolver
Assigned Access
Auto-Rotation Manager
AutoPlay
Assigned Access Lock app
Auto Time Zone Updater
BranchCache Client
Browser Brokers
Brokering File System
Biometric
BitLocker Drive Encryption
Call
Cache and temp files
Captive Portal Flow
Capture Picker
CEIP
Cellular Time
Content Delivery Manager
Cortana
Containers
COM+ (Component Services) (management console) – 32 bit
Computer Management – 32 bit
Consent UX
Credential Dialog
Clipboard User Service
Cloud Notifications
Data Usage service
Data Center Bridging (DCB)
Desktop Activity Moderator (DAM)
Desktop Activity Moderator
Desktop App Web Viewer
Device Lockdown (Embedded Experience)
Desktop image downloader
Device Guard
Device Picker
Devices Flow
Device Update Center
DirectX WARP JIT Service
Disk failure diagnostics
Diagnostics and Troubleshooting
Disk Usage utility
DiskRAID tool
DVD Play
Easy Transfer
Embedded Mode
Email and accounts
Enhanced Storage
Enterprise Data Protection
Eye Control
Event Tracing for Windows
Event Viewer – 32 bit
Face Recognition
Feedback Hub
File History
File Picker UI Host
File Revocation Manager
File Explorer
First-logon animation
Floppy disk
Folder Redirection
Fonts (some are missing)
Font previewer – 32 bit
Get Help
Guarded Host
Host Bus Adapter (HBA) API
Hyper-V
Hyper-V Integration Services
Infrared devices
Intel Indeo Codecs
Internet Explorer
IPsec Policy Agent
iSCSI Initiator
IME
Kernel Debugging
Live Captions
Location Service
Local Profile Assistant Service
Location notifications
Location Service
Map Control
Mail and Calendar
Manual feature repository
Manual Setup
Messaging Service
Media Streaming
MobilePC
Microsoft Edge
Microsoft Edge DevTools Client
Microsoft family
Microsoft People
Microsoft Photos
Microsoft Solitaire Collection
Microsoft Passport
Microsoft Sticky Notes
Microsoft News
Microsoft To Do
Movies & TV
Mobile Device Management
Mouse Pointers (Accessibility tools)
MultiPoint Connector
MPEG-2 Splitter
MSN Weather
Natural Authentication
Narrator
Network Connection Broker
Network Data Usage Monitoring Driver
NDIS Packet Capturing (NDISCAP)
Near Field Communication (NFC)
Network Adapter Multiplexor Protocol
Network Projection
Network Connected Devices Auto-Setup
Network and Sharing Center
Networked Camera Source
Network Discovery
NetBIOS over TCP transport
NFS Administrative ToolS
Now Playing Session Manager
NTVDM 16 bit subsystem
On-Screen Keyboard (Accessibility tools)
On-Screen Keyboard (Windows Personalization themes)
OneDrive
Office
Offline Files
Packet Monitor (PktMon)
Payments
Performance Logs and Alerts
Paint
PinningConfirmationDialog
Power Automate
Peer Networking
Pen Service
Performance CMD Tools for Tracing
Phone Service
Photo codec
Photo Viewer
Picture password
PowerShell – 32 bit
Point of Service (POS)
Portable Device Enumerator Service
Private Character Editor
Quick Assist
Proximity
Recommended Troubleshooting service
Remote Access Auto Connection Manager
Reliability Analysis Services
Remote Assistance
Remote Desktop
Remote Desktop Server
Remote Procedure Call (RPC) Locator
Remote Registry
RemoteFX
Retail Demo Content
Remote Differential Compression (RDC)
Remote Direct Memory Access (RDMA) ping tool
Rights Management support
Scanner
Security Center
Screen Magnifier
Sensors
Send To Mail and Desktop
Server-Initiated Healing Client
Services (management console) – 32 bit
Servicing Stack – 32 bit
Setting Sync
Share Media Control Panel
Shared Folders UI
Shared Experiences
Shared modem settings (mdmgl*.inf)
Shared PC mode
Simple TCP/IP services
Skype ORTC
Sound Themes
Spatial Sound (3D Audio)
Smartcard
SmartScreen
Snipping Tool
SMB Direct (RDMA)
Speech TTS
Speech API
Speech Recognition
Spell Checking
Steps Recorder
Store Experience Host
Storage Quality of Service (Storage QoS)
Storage Tiers Management
Storage Spaces
Support directory
Sync Center
System Event Notification Service (SENS)
System Restore
System Reset for Windows
Table Text Service
Tablet PC
Task Manager – 32 bit
Take a Test
Telephony
Tips (Get Started)
Telemetry Client
Telnet Client
TFTP client
Text prediction
Time Travel Debugger (TTD)
Trusted Platform Module (TPM) (management console) – 32 bit
TV Tuner codecs and support
Unix socket (AF_UNIX)
UPnP Device Host
User Data Access
User Data Storage
User Device Registration
User Experience Virtualization (UE-V)
Voice Access
Volume Shadow Copy
Virtual Private Network (VPN) support
VP9 Video Extensions
Virtualization-based security (VBS)
Virtual Smart Card
Virtual WiFi
Wallet Service
WebClient
Web Media Extensions
Webp Image Extensions
Webcam Experience
Windows Image Acquisition (WIA)
Wi-Fi Network Manager (Wi-Fi Sense)
WiFi Sync Provider
Windows AI Machine Learning
Windows Audit
Windows Connect Now (WCN)
Windows Disc Image Burning Tool
Windows Error Reporting
Windows Help content
Windows Barcode Preview
Windows Camera
Windows Clock
Windows Default Lock Screen
Windows Defender
Windows Hello Setup
Windows Help content
Windows Error Reporting
Windows Insider Program
Windows Firewall (management console) – 32 bit
Windows Push Notifications Service
Windows Search
Windows Maps
Windows Mail
Windows Media Codecs
Windows Mixed Reality
Windows Performance Recorder
Windows Push Notifications Service (System)
Windows PushToInstall Service
Windows Remote Management (WS-Management)
Windows Store
Windows Shell Experience
Windows Voice Recorder
Windows Terminal
Windows TIFF IFilter (OCR)
Windows To Go
Wordpad – 32 bit
Work Folders Client
Work or school account
Windows Web Experience Pack
Windows Media Codecs – 32 bit
Windows Media Player
Windows Reader (PDF)
Windows Recovery (WinRE)
Windows Remote Management (WS-Management)
Windows Subsystem for Linux
Windows System Assessment Tool (WinSAT)
WinSxS\Backup
WMP Network Sharing Service
Your Phone
Zip & Cab folder
Xbox App

Phần mềm được cài đặt sẵn

 • 7zip
 • Mozilla Firefox
 • Note++ 8.5
 • StartBack AiO 1.0.73
 • OldNewExplorer

Ảnh chụp màn hình

Wild Windows 11 Compact 3in1 Privacy - Gaming - SuperLite [No TPM] All Updatable Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Welcome Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Windows Update Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Dark Mode Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - This PC Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Theme 3 Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Theme 2 Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Theme Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Task Manager Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Start Menu Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - StartAllBack Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Properties Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Menu chuột phải Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Desktop Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - Control Panel Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming - SuperLite - About

Download

Download Wild Windows 11 Compact 3in1 Home/Pro/Enterprise Gaming – SuperLite

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

MD5 : D5C0E9D71946E82F536E680CEA7463A9
SHA1 : 7D6315BFFB18756F7DE3271F3E5223A316B92933

Bài viết cùng chuyên mục
Nhận thông báo
Nhận thông báo khi
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận