Download .NET Framework 1 2 3 4 5 6 7 8 Offline Installer

4 45.304

Microsoft .NET Framework là gì?

.Net Framework là tập hợp các thự viện liên kết động (DLL) của Microsoft.
Thư viện liên kết động là nơi định nghĩa, phát triển sẵn các hàm, các lệnh. Nhằm mục đích hỗ trợ cho lập trình viên khi viết phần mềm trên dotnet. Các chương trình viết trên bộ dotnet cần các thư viện này để chạy. Các thư viện của .Net Framwork nằm trong C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0….

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường phần mềm và sự bành trướng của tập đoàn Microsoft. Các công ty nào muốn phần mềm của mình được biết đến nhiều thì có lẽ cách dễ dàng nhất là phát triển ứng dụng trên windows của Microsoft. Khi đó với .Net Framework thì việc viết chương trình trên dotnet đỡ tốn công hơn…

Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework

Tại sao phải cài Microsoft .NET Framework?

Các chương trình thường viết trên nền C#, mà C# chỉ chạy được trên .NET Framework, nên nó sẽ yêu cầu bạn cài đặt .NET Framework
.NET Framework là môi trường để chạy C#, các bạn có thể hiểu đơn giản như thế.

ASoft .NET Version Detector 22 R1 portable miễn phí

ASoft .NET Version Detector – một tiện ích nhỏ, miễn phí và portable (giải nén dùng ngay không cần cài đặt) để lấy thông tin về các phiên bản Microsoft .NET được cài đặt trên máy tính của bạn.

ASoft .NET Version Detector

ASoft .NET Version Detector 22 R1 có thể khởi chạy cho dù Windows chưa có bất kỳ phiên bản .NET Framework nào được cài đặt.

Các phiên bản .NET Framework đang có trong máy tính của bạn sẽ được hiển thị bằng chữ màu trắng, nếu thiếu .NET Framwork nào bạn có thể nhấn vào biểu tượng download tải xuốngđể tải xuống file cài đặt online từ Trung tâm tải xuống của Microsoft (Download .NET SDKs for Visual Studio)

Download Microsoft .NET Framework 1.1 – 8.0.5 Final

Microsoft .NET Framework 1.1 - 6.0.7 Final

Microsoft .NET Framework 1.1 – 8.0.5 Final gói gọn tất cả các phiên bản .NET Framework trong một file cài đặt:

 • Microsoft .NET Framework 1.1 – 3.5
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2
 • Microsoft .NET Framework 4.6
 • Microsoft .NET Framework 4.7
 • Microsoft .NET Framework 4.8.1
 • Microsoft .NET Framework 5.0.17
 • Microsoft .NET Framework 6.0.30
 • Microsoft .NET Framework 7.0.19
 • Microsoft .NET Framework 8.0.5

Tải về Microsoft .NET Framework 1.1 – 8.0.5 Final

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

Mật khẩu giải nén: muabanquyen.com

.NET Framework 1.0 thực tế hiện không được sử dụng, vì vậy chỉ nên cài đặt nó khi cần thiết, khi làm việc với các chương trình yêu cầu nó (Visual Studio 2002, Sound Forge của một số phiên bản, v.v.). Phiên bản 1.1 không bao gồm phiên bản 1.0, không yêu cầu hoặc thay thế nó trong quá trình cài đặt. Nó được sử dụng thường xuyên hơn, nhưng cũng chỉ nên cài đặt nó nếu cần, chỉ dành cho những chương trình được ràng buộc chặt chẽ với nó. Điều này là do gói .NET Framework 2.0 cung cấp khả năng tương thích ngược với các phiên bản trước và hầu hết các chương trình được viết dưới 1.0 và 1.1 hoạt động mà không gặp sự cố trong môi trường 2.0 (cũng như các chương trình được viết dưới 1.0 có thể chạy dưới phiên bản 1.1). Để tránh xung đột, không nên cài đặt các phiên bản 1.0 và 1.1 cùng một lúc.
Phiên bản 1.1 và 1.1 SP1 lần lượt được bao gồm trong hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows Server 2003 SP1 / R2SP1 / SP2 / R2SP2. Phiên bản 1.
Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2000, Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 x64 editions, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition

.NET Framework 2.0 SP2 bao gồm và thay thế phiên bản 2.0 và 2.0 SP1 trong quá trình cài đặt. Phiên bản cuối cùng hỗ trợ Windows 2000. Phiên bản này có thể yêu cầu cài đặt bản cập nhật KB835732. Phiên bản này được bao gồm trong hệ điều hành Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 / R2 và Windows 7.
Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2000 Service Pack 4, Windows Server 2003, Windows XP Service Pack 2

.NET Framework 3.0 SP2 không bao gồm phiên bản 2.0 SP2, nhưng yêu cầu nó phải được cài đặt. Bản phân phối không chính thức được tải xuống từ liên kết bao gồm cả hai phiên bản này cho hệ thống x86 và x64. Gói ngôn ngữ tiếng Nga cho phiên bản 3.0 SP2 không có trong bộ phân phối và không được phân phối riêng. Khi cài đặt trên một hệ thống sạch, có thể yêu cầu thành phần Microsoft Core XML Services 6.0 hay còn gọi là MSXML 6.0 Parser (bao gồm trong bản phân phối). Phiên bản này được bao gồm trong hệ điều hành Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 / R2 và Windows 7.
Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows Server 2003, Windows XP

.NET Framework 3.5 SP1 bao gồm các phiên bản 2.0 SP2 và 3.0 SP2. Khi bắt đầu cài đặt, sẽ kết nối với Internet để tải xuống gói ngôn ngữ. Nếu bạn đã có gói này, việc cài đặt sẽ được thực hiện khi ngắt kết nối mạng. Sau nhiều lần kết nối không thành công, quá trình cài đặt sẽ tiếp tục bình thường. Phiên bản này được bao gồm trong hệ điều hành Windows 7 và Windows Server 2008 R2.
Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

.NET Framework 4 không bao gồm các phiên bản trước (1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5)
Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3

.NET Framework 4.5 là bản nâng của phiên bản .NET Framework 4 có khả năng tương thích cao. Phiên bản 4.5 thay thế phiên bản 4.0 và không bao gồm các phiên bản trước (1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5), được bao gồm trong hệ điều hành Windows 8. Loại bỏ phiên bản 4.5 cũng loại bỏ các phiên bản 4.0 trước đó.
Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

.NET Framework 4.5.2 là bản nâng cấp của Microsoft .NET Framework 4 và Microsoft .NET Framework 4.5 với mức độ tương thích cao.
Gói này có thể sử dụng trên Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2 và Windows Server 2008 R2 SP1

.NET Framework 4.6 là sự thay thế tương thích cao cho Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1 và Microsoft .NET Framework 4.5.2.
Gói này có thể sử dụng trên Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack 2

.NET:

 • Microsoft Visual Studio (C#, Visual Basic .NET, Managed C++)
 • SharpDevelop
 • MonoDevelop
 • Eclipse
 • Borland Developer Studio (Delphi for .NET, C#)
 • PascalABC.NET, v.v.

.NET Framework Setup Verification Tool là một tiện ích để kiểm tra cài đặt chính xác .NET Framework

.NET Framework Setup Verification Tool

.NET Framework Cleanup Tool – một tiện ích để gỡ bỏ phiên bản .NET Framework

.NET Framework Cleanup Tool

Microsoft .NET Framework Repair Tool được thiết kế để khắc phục sự cố khi cài đặt hoặc cập nhật Microsoft .NET Framework. Công cụ này giải quyết các sự cố bằng cách áp dụng các bản sửa lỗi đã biết hoặc bằng cách khôi phục các phiên bản đã được cài đặt. Chương trình hỗ trợ .NET Framework 4.5.1, 4.5, 4, 3.5 SP1 (bao gồm 2.0 SP2 và 3.0 SP2).

Microsoft .NET Framework Repair Tool

Download Microsoft .NET Framework Offline Installer

Download .NET Framework 1.1

.NET Framework 1.1 – hầu như không còn sử dụng.

Link download từ Microsoft – dotnetfx.exe

Download .NET Framework 2.0 32bit

Link Google Drive

Download .NET Framework 2.0 64bit

Link Google Drive

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 32bit

Link Google Drive

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 64bit

Link Google Drive

Download .NET Framework 3.0 Service Pack 1 32bit

Link download từ Microsoft – NetFx30SP1_x86.exe (25.0 MB)

Download .NET Framework 3.0 Service Pack 2 32bit

Link Google Drive

Download .NET Framework 3.0 Service Pack 2 64bit

Link Google Drive

➡️ XEM: Cách Kích Hoạt .Net Framework 3.5 Trên Windows 10

Download .NET Framework 3.5

Link download từ Microsoft – dotnetfx35.exe (197 MB)

Download .NET Framework 3.5 Service Pack 1

.NET Framework 3.5 SP1 bao gồm các phiên bản 2.0 SP2 và 3.0 SP2 (đi kèm với Windows 7)

Link download từ Microsoft – dotnetfx35.exe (231 MB)

Download .NET Framework 4.0

.NET Framework 4.0 là phiên bản cuối cùng hỗ trợ Windows XP

Link download từ Microsoft – dotNetFx40_Full_x86_x64.exe (48.1 MB)

Download .NET Framework 4.5

Link download từ Microsoft – dotnetfx45_full_x86_x64.exe (48.0 MB)

Download Microsoft .NET Framework 4.6 (Offline Installer)

Link download từ Microsoft – NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe (62.41 MB)

Download Microsoft .NET Framework 4.6.1 (Offline Installer)

Link download từ Microsoft – NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe (64.54 MB)

Download Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Offline Installer)

Link Google Drive

Download Microsoft .NET Framework 4.7.2 (Offline Installer)

Link download từ Microsoft

Download Microsoft .NET Framework 4.8 (Offline Installer)

Link download từ Microsoft – ndp48-x86-x64-allos-enu.exe

Download Microsoft .NET Framework 4.8.1

Link download từ Microsoft

Download Microsoft .NET Framework 5.0

Link download từ Microsoft

Tiện ích:
.NET Framework Cleanup Tool – để xóa các phiên bản đã chọn của .Net Framework khỏi hệ thống
.NET Framework Repair Tool – để khắc phục sự cố cài đặt hoặc cập nhật .NET Framework

xem thêm

 

Bài viết cùng chuyên mục
Nhận thông báo
Nhận thông báo khi
guest
4 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận