Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2015-2017-2019-2022 32bit & 64bit

7 58.477
Microsoft Visual C++
Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ Redistributable là gì?

Microsoft Visual C++ Redistributable có thể hiểu đơn giản là nền tảng phần mềm cho phép bạn chạy các phần mềm trên windows được viết bằng ngôn ngữ lập trình C là một Integrated Development Environment – môi trường phát triển tích hợp – (IDE) , được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Windows trong các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++ / CLI. Nó vốn là một sản phẩm độc lập, nhưng bây giờ được bao gồm như là một phần của Microsoft Visual Studio, cung cấp cho các nhà phát triển một ứng dụng duy nhất để viết, chỉnh sửa, kiểm tra, và gỡ lỗi mã của họ. Môi trường lập trình bao gồm quyền truy cập vào rất nhiều thư viện mã được chia sẻ, cho phép các nhà phát triển sử dụng mã đã được phát triển cho các thủ tục cụ thể, thay vì phải viết riêng từ đầu. Đó là mã được chia sẻ có dạng của thư viện liên kết động (DLL), một thuật ngữ hầu hết người dùng Windows không còn xa lạ.

Thay vì download từng Microsoft Visual C++ riêng lẻ sau đó cài thủ công, bạn có thể sử dụng Microsoft Visual C++ Pack v6.2 Repack để cài đặt Visual C++ nhanh hơn.

Download Microsoft Visual C++ Redistributable v6.2 Repack

Microsoft Visual C++ Pack v6.2 Repack – All in one – là công cụ hỗ trợ cài đặt Microsoft Visual C++ tất cả các phiên bản, từ Microsoft Visual C++ 2005 đến Microsoft Visual C++ 2019 32bit & 64bit, có thể lựa chọn phiên bản Microsoft Visual C++ cần cài trong lúc cài đặt, bao gồm:

 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) v14.36.32532
 • Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) v14.36.32532

Download Microsoft Visual C++ Pack v6.2 Repack

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

Mật khẩu giải nén: muabanquyen.com

Chọn phiên bản Microsoft Visual C++ cần cài đặt:

YfjJTgK

Download Microsoft Visual C++ 2005 2008 2010 2012 2013 2015 2017 2019 2022 x86 (32bit) & x64 (64bit) offline installer

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2022 32bit

Link Download 1

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2022 64bit

Link Download 1Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 32bit

Link Download 1

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 64bit

Link Download 1Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 32bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 64bit

https://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 32bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 64bit

https://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 32bit

http://download.microsoft.com/

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 32bit + 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 32bit + 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 64bit

http://download.microsoft.comDownload Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 64bit

http://download.microsoft.com


xem thêm

 

Bài viết cùng chuyên mục
Nhận thông báo
Nhận thông báo khi
guest
7 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận